Odkryj nasze produkty na carrefour.pl earth icon Wybierz swój kraj logo enseigne Carrefour

Wynik mojego wyszukiwania Wynik

Strona międzynarodowa

Wersja międzynarodowa

Strony lokalne

Konkret 10 MNIEJ PLASTIKU

OGRANICZENIE ZUŻYCIA PLASTIKU

Stop zanieczyszczaniu planety plastikiem! Stawiamy na recykling i opakowania przyjazne środowisku.

CO TO ZA DZIAŁANIE?

Carrefour zobowiązuje się do zredukowania użycia plastikowych opakowań produktów marki Carrefour, w szczególności tych z plastiku nienadającego się do recyklingu, wprowadzenia na szerszą skalę opakowań kompostowalnych oraz promowania używania opakowań wielokrotnego użytku wśród klientów sklepów. Wprowadza model gospodarki w obiegu zamkniętym, tak by odzyskiwać i poddawać recyklingowi odpady powstające w sklepach Carrefour. Materiały stosowane do przechowywania i transportu towaru także będą poddawane recyklingowi i tam, gdzie to możliwe, zastępowane wielorazowymi.

 

JAKI PROBLEM BYŁ NA POCZĄTKU?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego plastikiem, zarówno w Polsce i na świecie, osiągnęło alarmujący poziom. Konieczne jest wprowadzenie na szeroką skalę działań, które zmniejszą produkcję odpadów, a zwiększą możliwość ich odzyskiwania i ponownego wykorzystywania. Bardzo istotne jest także wycofanie ze sprzedaży plastikowych produktów typowo jednorazowych i zastąpienie ich biodegradowalnymi, kompostowalnymi lub wielorazowymi odpowiednikami. Częścią tych zmian jest edukacja naszych klientów oraz wspieranie ich w bardziej ekologicznym kupowaniu i konsumowaniu.

 

CZY TO JEST NAPRAWDĘ NOWE?

Tak i stanowi to część wielkiego i ważnego celu Carrefour, aby stać się światowym liderem w transformacji żywieniowej dla wszystkich. Marka zobowiązuje się do promowania opakowań, które są bardziej przyjazne środowisku. Plan Carrefour polega na ponownym zaprojektowaniu opakowań i przejściu z modelu linearnego „weź, użyj i pozbądź się”, do modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Jesteśmy już w trakcie zmian, które zakończą się w 2025 r.

-/-
O opakowaniach marki Carrefour
O opakowaniach marki Carrefour
O materiałach do magazynowania i transportu
O materiałach do magazynowania i transportu
O torbach z recyklingu
O torbach z recyklingu

JAKI JEST NASZ CEL?

„Chcemy wziąć pełną odpowiedzialność za nasze codzienne działania i stać się symbolem pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Wspieranie nowego modelu gospodarki cyrkularnej jest w tym kontekście naszym głównym kierunkiem i bardzo ważnym krokiem w ratowaniu naszej planety.”

 

CO SPRAWIA, ŻE NASZE DZIAŁANIA NIE SĄ PUSTYMI OBIETNICAMI?

 

Redukcja masy opakowań produktów marki Carrefour o 5% do 2022 r., w 2018 r. prawie 2 tony.

100% opakowań produktów marki Carrefour nadających się do recyklingu lub kompostowania do 2025 r.

Zamiana toreb przy kasach na wielorazowe oraz wytworzone w 100% z recyklingu do 2022 r.

Recykling i wymiana na wielorazowe materiałów do magazynowania i transportu.

Redukcja zużycia stali w transporcie o 1500 kg w 2018 r.

Redukcja zużycia tworzywa sztucznego w transporcie o 35 ton w 2018 r.

Do 2020 wycofanie ze sprzedaży jednorazowych, plastikowych talerzy i sztućców i zastąpienie ich ekologicznymi odpowiednikami. 

 

do 2022 r.
torby przy kasach 100% z recyklingu
do 2020 r.
wycofanie ze sprzedaży jednorazowych, plastikowych talerzy i sztućców

Odkryj więcej działań